Instal·lació elèctrica

Tecelmac té una gran experiència en el desenvolupament d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió.

  • Instal·lacions de màquines i línies automàtiques.
  • Instal·lacions de potència distribució.
  • Instal·lacions de xarxes de comunicació.
  • Instal·lacions de potència i enllumenat de naus industrials.