Adequació de maquinària

El servei d'adequació ofereix una solució econòmica per al compliment de les normatives de seguretat vigents.

L'adequació de maquinària, té com a objectiu maximitzar la seguretat dels treballadors de l'organització, minimitzant el risc d'incident tant per al treballador com per a l'empresari.

Per aquest motiu en conseqüència a la maquinària se li assigna un dels 4 nivells SIL adaptant les mesures de seguretat a la mateixa.

Tenint en compte normatives tals com ATEX per a un correcte equipament i ambient en atmosferas explosives etc.


Tecelmac li implementarà les solucions de seguretat més adequades per garantir que la màquina compleix amb els Requisits Essencials de Seguretat i Salut basant-se en una anàlisi de riscos previ.

  • Adequació de maquinària a CE
  • Analisis de funcionament i estat tècnic actual de la màquina
  • Recuperació i adaptació de maquinària
  • Sistemes de seguretat en màquines
  • Implementació del concepte de seguretat en esquemes elèctrics
  • Disseny i implementaciónde components de seguretat pneumàtics i hidràulics segons la categoria de la seva màquina
  • Realització d'informe amb propostes de millora